Start
FORUM
Rowerowe
Zawody rowerowe
Rajdy rodzinne
Wycieczki rowerowe
Szlaki rowerowe
Opisy miejscowo?ci
Warto zobaczy?
BikerTrzebinia.pl
Blog BikerTrzebinia
Wasze wycieczki
Kontakt/Redakcja
Sk?ad
Pozosta?e
Trzebinia
Trzebinia – miasto w woj. ma?opolskim, w powiecie chrzanowskim, siedziba gminy miejskiej Trzebinia. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie nale?a?o do woj. katowickiego. Nale?y do Jaworznicko-Chrzanowskiego Okr?gu Przemys?owego.

Obszar miasta i gminy Trzebinia po?o?ony jest na pograniczu Wy?yny Olkuskiej, Pagórów Jaworznickich i Rowu Krzeszowickiego, w zachodniej cz??ci województwa ma?opolskiego, w powiecie chrzanowskim. Geograficznie obszar miasta i gminy jest wy?yn? wzniesion? od 270 do 470 m n.p.m. Przez teren miasta przebiega granica wa?nych regionów: ?l?skiego i krakowskiego.